NADARJENI

ODRASLI

Razvoj nadarjenosti je priložnost za boljše življenje.

Vsak nadarjen posameznik je edinstven, rojen s sposobnostmi in potenciali, s katerimi lahko doseže neverjetne uspehe, če se le osredotoči na razvoj svoje nadarjenosti in izkoristi neomejene možnosti, ki jih ima na voljo.

15
A successful young man working in a modern design office with lamps perspective in the background. Front vertical view.

Ključni korak je prepoznavanje in sprejemanje nadarjenosti.

Če nadarjenost ni prepoznana, lahko povzroči frustracije že v zgodnjem otroštvu, v šolskem okolju ali kasneje v odrasli dobi. Razvijanje nadarjenosti pa ravno nasprotno pozitivno vpliva na fizično, mentalno in čustveno zdravje posameznika ter izboljša medosebne odnose in kakovost življenja. 

Individualni holistični pristop pri svetovanju nadarjenim omogoča razumevanje in upravljanje z edinstvenim naborom sposobnosti, interesov in potreb. Razumeti je potrebno, kako se nadarjenost in potrebe prepletajo z osebnimi vrednotami, življenjskim slogom, okoljem in nenazadnje tudi čustvenim stanjem nadarjenih ter pri tem upoštevati posebne izzive, kot so perfekcionizem, visoki standardi, čustvena intenzivnost, asocialnost, pravičnost, osamljenost in drugo. 

PROGRAM

Individualni program

Individualni program za nadarjene odrasle

Program za nadarjene odrasle je posebej prirejen odkrivanju, razumevanje in razvoj vaših potencialov ter sprejemanju vaših specifičnih potreb in vam v varnem okolju omogoča: