Artboard 1 copy 4

Ali je inteligenčni količnik za nadarjenost pomemben in moj holistični pristop k nadarjenosti

Povprečno se na generacijo rodi manj kot 5% nadarjenih ljudi. Le-ti so po inteligenčnem količniku razdeljeni na 5 razredov. Višji, kot je inteligenčni količnik, manjše je število nadarjenih. Najmanj pa je takšnih, katerih IQ je več kot 180.

Razvrstitev je povzeta po tradicionalnem pristopu merjenja inteligenčnega količnika (povzeto po članku Exceptionaly and Profoundly Gifted Students: An Underserved Population by Miraca U.M. Gross).

IQ rezultati pa so le manjši del mojega dojemanje inteligence.

Inteligenco dojemam bolj celovito, zato je tudi moj pristop k poznavanju, razumevanju ter razvoju inteligence holističen.

Upoštevam teorijo Kazimierza Dabrowkega (več o tem si lahko preberete v članku Pet področji intenzivnega zaznavanja – in še šesto), ki nadarjenost razdeli na emocionalno, senzitivno, imaginarno, fizično, intelektualno zaznavanje. Poleg tega pa kot predana jogistka prepletam znanje starodavnih ved. V Patanjalijevih sutrah (starodavni jogijski filozofski teksti modrosti) je celotno 3. poglavje namenjeno rezultatom vsakodnevne zavestne prakse pod vodstvom učitelja oz. o t.i. super močeh, ki jih pridobi resen jogist. Prav tako so že v sutrah omenjeni tisti, ki se rodijo z darovi ter tisti, ki te moči lahko še pridobijo. Joga filozofija pa govori tudi o intuiciji, ki je skupek vseh ‘jasnosti’ in je edinstven za vsakega posameznika. Holistični pristop, ki sem ga razvila, zajema znanja tako moderne psihologije, psihologijo Carla Gustava Junga, simboliko, analizo sanj, ekspresivno terapijo, energetsko podporo in energetsko zdravljenjeznanja joge in joga terapije ter starodavnih subtilnih energetskih orodij in omogoča prilaganje potrebam posameznika.

V mojem pristopu pri delu z nadarjenimi je najpomembnejše dvoje dejstev. Nadpovprečna nadarjenost mi omogoča, da dojamem, kako posameznikov um deluje, da ustrezno zrcalim njegovo/njeno nadarjenost in da nudim ustrezno emocionalno podporo, ki pomeni hrano za stradajoči notranji svet. Drugo dejstvo pa je prirojena in pridobljena intuicija, ki mi omogoča intuitivno dojemanje posameznika.

S pomočjo intuicije se je skorajda nemogoče izogniti obrambnim mehanizmom ega, mogoče pa je posameznika popeljati na pot k uresničenju sebe, svojih talentov in potencialov.

Jennifer Harvey Sallin, ustanoviteljica spletne platforme za nadarjene odrasle, je v svojem članku High, Exceptional & Profound Giftedness opisala razliko med konkretnim sklepanjem in abstraktnim sklepanjem. Konkretno sklepanje nam omogoča razmišljati o tem, kar imamo pred seboj, tukaj in zdaj, medtem ko nam abstraktno sklepanje omogoča konceptualizacijo ali posploševanje, razumevanje, da ima lahko vsak posamezen predmet, izkušnja ali koncept več pomenov in je lahko del večje matrice bolj kompleksnih povezav. Jennifer Harvey Sallin zapiše primer časa, ki ga lahko razumemo konkretno kot 60 sekund je enako minuti, 60 minut pa uri in tako naprej. Če pa čas poskusimo dojeti abstraktno, pa je le-ta lahko neke vrste fenomenološka resničnost in predstavlja spremembo, sam po sebi pa ni konkretna stvar. Dojemanje časa kot mentalni konstrukt nam pomaga videti več, pomaga nam zaznati vzorce, ki nam ultimativno pomagajo dojeti večjo sliko ter tako poiskati rešitev. Ali v primeru interpretacije umetniške slike, ko nas konkretno razmišljanje pripelje zgolj do interpretacije npr. mati, ki drži otroka. Medtem ko abstraktni mislec vidi sliko na veliko različnih načinov – na primer prepozna kulturni kontekst slikarja, osebnost slikarja in njegove življenjske okoliščine, arhetipsko mati in otroka.

Abstraktno mišljenje in sklepanje nam pomaga videti povezave med različnim stvarmi ter rešiti probleme na bolj kreativni način. Ljudje, ki nimajo abstraktnega mišljenja, ali ga uporabljajo le malo, stežka sprejemajo konceptualne odločitve, moralne in etične presoje ter težko rešujejo kompleksnejše probleme. Ti ljudje se povečini za moralno in etično presojo zanašajo na raznovrstne avtoritete, sistem, religijo…

Jennifer Harvey Sallin je izredno zanimivo razvrstila ljudi po način razmišljanja – kognitivnih vzorcih – v tri razrede:

  1. Vzorec kognitivnega sklepanja  povprečnega človeka – korak po korak (step-by-step)
  2. Vzorec kognitivnega skepanja zmernega nadarjenega – preskakovanje (združevanje korakov step-by-step v skupine, kar rezultira v hitrosti reševanja in boljši učinkovitosti)
  3. Vzorec kognitivnega sklepanja izjemno nadarjenega – meta-razmišljanje (ugotavljanje preprostih vzorcev v kompleksnih informacijah, zaznavanje relacij med na prvi pogled očitno različnimi nepovezanimi aspekti, ugotavljanje in reševanje logičnih odstopanj in praktičnih problemov na nelinearni način. Meta razmišljanje omogoča razmišljanje o razmišljanju, vedenju, razumevanju… Najbolj značilno pa je umestitev svojih idej, misli, uvidov v širšo sliko, multidimenzije ali nelinearno vizijo.

V individualnih programih za nadarjene pa lahko raziskujemo simboliko, abstrakcijo, energijo elementov, prepletanje in komunikacijo, globlje resnične pomene ter zaznave trenutnih informacijo o energij. Povezujemo, razvijamo in omogočamo razmišljanje v meta formi. S preizkušenimi metodami in sodobnimi pristopi vam programi nudijo:

  1. holistično pomoč pri vsakodnevnem življenju: spoznavanje s čustvi, soočanje z intenziteto doživljanja čustev, dojemanje in sprejemanje sveta ter okolice s svoje perspektive
  2. pomoč pri prepoznavanju, sprejetju in razvoju nadarjenosti: validacija talenta, delo s podzavestno simboliko, energijske tehnike, realizacija talentiranosti (izum, umetniška stvaritev, kreacije, tehnologija, znanstveni dosežki, duhovni razvoj …)
  3. pomoč pri osvobajanju potlačenih potencialov in ustvarjanju avtentičnega življenja: odpiranje vrat zaupanja in ustvarjanja, s pomočjo simbolnega premika v podzavesti se zgodi dolgotrajna življenjska sprememba.

Inteligenčni količnik je zgolj eden izmed pokazateljev nadpovprečne nadarjenosti osebe na področju logike, intelekta in smiselnega odnosa vzrok – posledica. Če pa je IQ skupaj v timu s še kakšno drugo nadarjenostjo (imaginarno, senzitivno, psihomotorično…) ali celo več njih, potem tej nadarjenosti pravim multidimenzionalna nadarjenost, ki seže prek vseh zaznav in doživljanj sveta v izvor samega univerzuma. Zaradi takšnega velikega potenciala in drugačnosti, veliko izjemno nadarjenih otrok napačno diagnosticirajo kot npr. avtiste. In tudi obratno otroci avtisti (dvojno izjemni) so lahko izjemno multidimenzionalno nadarjeni.

Če se vam vaš svet zdi malo drugačen od sveta ostalih, vas vabim, da se nam pridružite v svetu, kjer je ima nadarjenost prostor.

(delno povzeto po članku High, Exceptional & Profound Giftedness by Jennifer Harvey Sallin)

Zadnje novice

Unlocking Einstein’s brain

Research by Michael O’Boyle has shown that gifted individuals process mathematical problems differently than their non-gifted peers, with enhanced bilateral brain activity that boosts memory,

Preberi več »

Neživeti

Izkušnje izjemno nadarjenih odraslih, ki se soočajo z globokimi čustvenimi preboji in preobčutljivostjo, se lahko manifestirajo na več področjih – intelektualnem, čustvenem, domišljijskem, čutnem in

Preberi več »

Unlocking Einstein’s brain

Research by Michael O’Boyle has shown that gifted individuals process mathematical problems differently than their non-gifted peers, with enhanced bilateral brain activity that boosts memory,

Preberi več»

Neživeti

Izkušnje izjemno nadarjenih odraslih, ki se soočajo z globokimi čustvenimi preboji in preobčutljivostjo, se lahko manifestirajo na več področjih – intelektualnem, čustvenem, domišljijskem, čutnem in

Preberi več»