Artboard 1 copy 4

“Dolgi lasje, kratka pamet,” so dejali nekoč

15

Ženske z visokim inteligentnim količnikom se lahko soočajo z nekaterimi izzivi pri iskanju partnerja. Številne raziskave so pokazale, da visoko inteligentne ženske v splošnem poročajo o manjši verjetnosti, da bodo našle partnerja ali se poročile v primerjavi z ženskami z manjšim inteligenčnim količnikom.

Visoko inteligentne ženske se lahko srečujejo s številnimi težavami, ki izhajajo iz družbenih pričakovanj in stereotipov o ženskah ter o inteligenci. Nekatere od teh težav vključujejo:

 1. Diskriminacija na delovnem mestu: Visoko inteligentne ženske lahko doživljajo diskriminacijo in neenakost pri zaposlovanju, napredovanju in plačilu.
 2. Težave pri oblikovanju odnosov: Ker se družba še vedno sooča s stereotipi o ženskah in inteligenci, lahko visoko inteligentne ženske doživljajo težave pri oblikovanju romantičnih odnosov, saj se mnogi moški počutijo ogrožene ali nepripravljene za zveze z ženskami, ki so bolj inteligentne od njih.
 3. Družbena izolacija: Zaradi pomanjkanja razumevanja in sprejemanja lahko visoko inteligentne ženske doživljajo občutek družbene izolacije in osamljenosti.
 4. Perfekcionizem: Visoko inteligentne ženske se lahko soočajo s pritiskom, da vedno dosežejo najvišje standarde in so popolne v vsem, kar počnejo.
 5. Strah pred neuspehom: Ker se mnoge visoko inteligentne ženske identificirajo z lastno inteligenco, se lahko bojijo neuspeha, saj lahko to ogrozi njihovo samopodobo.
 6. Težave pri iskanju ustreznega partnerja: Visoko inteligentne ženske se lahko soočajo s težavami pri iskanju ustreznega partnerja, ki lahko razume in sprejme njihove interese in ambicije.

Te težave lahko vplivajo na samozavest in samospoštovanje visoko inteligentnih žensk, vendar pa obstajajo tudi načini za soočanje z njimi, kot so razvijanje podpornih odnosov, sprejemanje ranljivosti in zavedanje svojih lastnih vrednot in kakovosti.

Razlogi za to so lahko različni in vključujejo družbene stereotipe o ženskah in moških, razlike v preferencah in vrednotah med spoloma ter težave pri iskanju partnerjev z enako visokim inteligentnim količnikom. Ženske z visokim IQ-jem se lahko soočajo tudi s stigmatizacijo in izolacijo zaradi svoje intelektualne nadarjenosti, kar lahko otežuje socialne interakcije in iskanje partnerja.

Jordan Peterson, priznani kanadski klinični psiholog, je v svojih raziskavah raziskal, zakaj se to dogaja. V svoji knjigi “12 pravil za življenje: Protistrup za kaos” Peterson poudarja, da so težave, s katerimi se soočajo visoko inteligentne ženske, lahko povezane s pričakovanji, ki jih imajo do svojega partnerja.

Peterson meni, da so nekatere visoko inteligentne ženske nagnjene k iskanju partnerjev, ki so enako inteligentni ali bolj inteligentni od njih samih. Vendar pa je to lahko izziv, saj je populacija moških z visokim IQ-jem v splošnem manjša kot populacija žensk z visokim IQ-jem. Zaradi tega lahko visoko inteligentne ženske težko najdejo partnerja, ki ustreza njihovim pričakovanjem glede intelektualnih sposobnosti.

Peterson prav tako poudarja, da so nekatere visoko inteligentne ženske nagnjene k iskanju partnerjev, ki imajo podobne vrednote in interese kot one same. To lahko vodi do omejevanja izbire partnerjev, saj se lahko zaradi specifičnih interesov ali vrednot pojavijo težave pri iskanju primernega partnerja.

Kljub temu Peterson poudarja, da je pomembno, da visoko inteligentne ženske ostanejo odprte za različne vrste ljudi in da se ne osredotočajo preveč na inteligentnost kot na edino merilo za izbiro partnerja. Namesto tega naj bi se osredotočale na iskanje partnerja, ki jih spoštuje, jih podpira in jih sprejema takšne, kot so.

V skladu s tem je lahko koristno, da visoko inteligentne ženske delajo na svojih socialnih veščinah, da lažje navežejo stike s potencialnimi partnerji. To lahko vključuje aktivnosti, kot so druženje z ljudmi z različnimi ozadji, udeležba na družabnih dogodkih in srečevanje novih ljudi prek hobijev ali interesov.

Pomembno je tudi, da visoko inteligentne ženske ne dovolijo, da jih stigmatizacija in izolacija zaradi njihove intelektualne nadarjenosti ovirajo pri iskanju partnerja. Namesto tega naj bi se osredotočale na pozitivne vidike svoje intelektualne nadarjenosti in jih uporabljale za izboljšanje svojega življenja in iskanje izpolnitve.

Vendar pa je treba opozoriti, da težave pri iskanju partnerja niso omejene samo na visoko inteligentne ženske, temveč so del širšega družbenega konteksta, v katerem živimo. Številne družbene in kulturne norme in pričakovanja lahko vplivajo na to, kako ljudje izbirajo svoje partnerje in kako se ti odnosi razvijajo. Zato bi bilo treba obravnavati težave pri iskanju partnerja kot del širšega družbenega problema, ki zahteva sistemsko in družbeno spremembo.

Visoko inteligentne ženske si lahko pomagajo na več načinov, odvisno od težav, s katerimi se soočajo. Nekateri načini, ki jim lahko pomagajo, vključujejo:

 1. Poiščite podporo: Pomembno je, da poiščete podporo prijateljev, družine ali celo strokovnjakov, ki lahko pomagajo pri soočanju s težavami, ki izhajajo iz družbenih stereotipov.
 2. Razvijajte samozavest: Pomembno je, da se naučite ceniti svoje lastnosti in dosežke, ter se izogibate samokritiki in negativnemu razmišljanju.
 3. Izogibajte se perfekcionizmu: Namesto popolnosti se osredotočite na napredek in izboljšanje svojih sposobnosti.
 4. Razvijajte spretnosti komunikacije: Komunikacija je ključnega pomena za reševanje konfliktov in ustvarjanje uspešnih odnosov, zato se naučite spretnosti, kot so aktivno poslušanje in izražanje svojih potreb in želja.
 5. Razvijajte pozitivno samopodobo: Sprejemajte svoje edinstvene lastnosti in zavedajte se svojih dosežkov, da bi okrepili svojo samopodobo in si zagotovili trdno osnovo za soočanje z izzivi.
 6. Izobražujte se: Izobražujte se o družbenih stereotipih in pričakovanjih, ki vplivajo na ženske, ter o načinih za spremembo teh stereotipov.

Na splošno je pomembno, da visoko inteligentne ženske ostanejo zveste sebi in svojim ambicijam ter se ne pustijo ovirati družbenim stereotipom.

V zaključku lahko rečemo, da imajo visoko inteligentne ženske lahko težave pri iskanju partnerja, vendar to ni nujno posledica njihove intelektualne nadarjenosti same po sebi. Jordan Peterson opozarja, da so nekatere od teh težav povezane s pričakovanji, ki jih imajo visoko inteligentne ženske glede svojega partnerja. Zato bi bilo koristno, da se osredotočijo na iskanje partnerja, ki jih sprejema takšne, kot so, in na izboljšanje svojih socialnih veščin, da lažje navežejo stike s potencialnimi partnerji. Poleg tega pa bi bilo treba težave pri iskanju partnerja obravnavati kot del širšega družbenega problema, ki zahteva sistemsko in družbeno spremembo.

Zadnje novice

Neživeti

Izkušnje izjemno nadarjenih odraslih, ki se soočajo z globokimi čustvenimi preboji in preobčutljivostjo, se lahko manifestirajo na več področjih – intelektualnem, čustvenem, domišljijskem, čutnem in

Preberi več »

Neživeti

Izkušnje izjemno nadarjenih odraslih, ki se soočajo z globokimi čustvenimi preboji in preobčutljivostjo, se lahko manifestirajo na več področjih – intelektualnem, čustvenem, domišljijskem, čutnem in

Preberi več»