Artboard 1 copy 4

Kako izkoristiti največji potencial podjetja

8

Nadarjeni posamezniki predstavljajo pomemben del delovne sile in lahko veliko prispevajo k uspehu podjetja. Vendar pa lahko njihove nadarjenosti predstavljajo tudi izziv za njihove nadrejene, ki se pogosto ne zavedajo njihovega potenciala ali pa nimajo ustrezne strategije za delo z njimi. Katere so težave, s katerimi se lahko soočajo nadarjeni posamezniki na delovnem mestu ter kakšne so najboljše strategije njihovo učinkovito upravljanje.

Prepoznavanje in razvoj nadarjenosti

Prvi korak pri učinkovitem upravljanju nadarjenih posameznikov je prepoznavanje njihove nadarjenosti. Patricia Susan Jackson, svetovno priznana strokovnjakinja na področju nadarjenosti, opozarja, da se lahko nadarjeni posamezniki pogosto počutijo nerazumljene ali nevrednotene, ker se njihove nadarjenosti ne prepoznajo. Jacksonova predlaga, da bi morale organizacije vzpostaviti postopke, ki bi omogočili prepoznavanje nadarjenosti posameznikov ter jih spodbujale k razvoju svojih sposobnosti. Robert Sternberg, avtor, strokovnjak in predavatelj, pa izpostavlja pomembnost razvoja nadarjenosti. Po njegovem mnenju lahko nadarjeni posamezniki, ki se ne razvijajo, postanejo nezadovoljni in izgubijo motivacijo za delo. Zato bi morale organizacije zagotavljati programe usposabljanja in mentorstva, ki bi omogočili nadarjenim posameznikom razvoj njihove nadarjenosti.

Motiviranje nadarjenih posameznikov

Jordan Peterson, profesor psihologije na univerzi v Torontu, poudarja, da motiviranje nadarjenih posameznikov ni lahka naloga. Po njegovem mnenju se morajo nadrejeni zavedati, da so nadarjeni posamezniki občutljivi na izzive in želijo biti del procesa odločanja. Zato bi morale organizacije zagotavljati priložnosti za sodelovanje pri odločitvah in omogočati, da nadarjeni posamezniki vplivajo na delovno okolje. Michael Meade, psiholog in avtor knjige “The Genius Myth”, pa izpostavlja pomembnost zadovoljevanja potreb nadarjenih posameznikov. Po njegovem mnenju so nadarjeni posamezniki pogosto bolj zahtevni glede svojih potreb in želijo delati na projektih, ki imajo večji pomen in doprinos. Zato bi morale organizacije omogočiti nadarjenim posameznikom, da delajo na projektih, ki jim omogočajo, da izkoristijo svoje sposobnosti in prispevajo k uspehu organizacije. Meade prav tako poudarja, da je pomembno, da se nadarjenim posameznikom omogoči, da delajo na projektih, ki ustrezajo njihovim vrednotam in interesom.

Upravljanje z nadarjenimi posamezniki

James Hillman, psiholog in avtor knjige “The Soul’s Code: In Search of Character and Calling”, pa opozarja, da lahko nadarjeni posamezniki predstavljajo izziv za nadrejene, ker pogosto ne sledijo običajnim vzorcem obnašanja ali ne izpolnjujejo pričakovanj. Hillman predlaga, da bi morale organizacije sprejeti drugačen pristop k upravljanju nadarjenih posameznikov in se osredotočiti na njihove edinstvene značilnosti ter sposobnosti.

Pri upravljanju z nadarjenimi posamezniki bi morale organizacije upoštevati tudi njihovo čustveno stanje. Nadarjeni posamezniki se lahko pogosto počutijo osamljeni ali nevrednoteni, ker se njihove nadarjenosti ne razumejo. Zato bi morale organizacije zagotavljati ustrezno podporo in omogočati nadarjenim posameznikom, da se povežejo s kolegi, ki razumejo njihove izzive.

Ali znate ravnati z vašimi nadarjenimi zaposlenimi?

Nadarjeni posamezniki predstavljajo pomemben del delovne sile in lahko veliko prispevajo k uspehu organizacije. Vendar pa se lahko soočajo s številnimi izzivi na delovnem mestu, vključno s pomanjkanjem prepoznavanja in razvoja njihove nadarjenosti ter pomanjkanjem ustreznega motiviranja in zadovoljevanja njihovih potreb. Zato bi morale organizacije vzpostaviti strategije za učinkovito upravljanje nadarjenih posameznikov, ki bi upoštevale njihove edinstvene značilnosti in potrebe ter zagotavljale ustrezno podporo in mentorstvo.

Zadnje novice

Unlocking Einstein’s brain

Research by Michael O’Boyle has shown that gifted individuals process mathematical problems differently than their non-gifted peers, with enhanced bilateral brain activity that boosts memory,

Preberi več »

Neživeti

Izkušnje izjemno nadarjenih odraslih, ki se soočajo z globokimi čustvenimi preboji in preobčutljivostjo, se lahko manifestirajo na več področjih – intelektualnem, čustvenem, domišljijskem, čutnem in

Preberi več »

Unlocking Einstein’s brain

Research by Michael O’Boyle has shown that gifted individuals process mathematical problems differently than their non-gifted peers, with enhanced bilateral brain activity that boosts memory,

Preberi več»

Neživeti

Izkušnje izjemno nadarjenih odraslih, ki se soočajo z globokimi čustvenimi preboji in preobčutljivostjo, se lahko manifestirajo na več področjih – intelektualnem, čustvenem, domišljijskem, čutnem in

Preberi več»